Jakie są rodzaje rynków?

Wyodrębniamy różne rodzaje rynków ze względu na następujące kryteria: kryterium przedmiotu wymiany, kryterium przestrzenne, a także kryterium podmiotów rynku. Jeżeli uwzględnimy rodzaj podmiotów, rynek mogą tworzyć stosunki pomiędzy: przedsiębiorstwami produkcyjnymi jako sprzedawcami oraz nabywcami, gospodarstwami rolnymi jako sprzedawcami, a przedsiębiorstwami usługowymi jako nabywcami, gospodarstwami domowymi, które oferują pracę, a państwem oraz między przedsiębiorstwami produkcyjnymi jako … Read moreJakie są rodzaje rynków?